En ภาษาไทย
ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยว > ค่าธรรมเนียม

ร้านอาหารขนาดเล็ก

(20)

ร้านฟาสฟู๊ด ร้าน

กาแฟ ร้านเหล้า

ร้านอาหารขนาดกลาง

(20-50)

ร้านอาหารขนาดใหญ่

(50 ขึ้นไป)

ร้านอาหารแฟรนไชส์

ราคา
รายปี24000บาท/ปี35000บาท/ปี45000บาท/ปี55000บาท/ปีเจราจาต่อหน้า
รายเดือน2500บาท/เดือน3500บาท/เดือน4500บาท/เดือน5500บาท/เดือน
ส่งมอบ
เครื่องแคชเชียร์1112
เครื่องPAD0000ไม่จำกัด
ครื่องพิมพ์ใบเสร็จ1235
จำนวนเมนู200500ไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัด
คุณสมบัติ
สแกนสั่งอาหรมีมีมีมีมี
สแกนชำระเงินมีมีมีมีมี
กล่องสแกนเก็บเงินมีมีมีมีมี
BOSS APPมีมีมีมีมี
3 ภาษาไทยจีนอังกฤษมีมีมีมีมี
เดลิเวอรี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
จัดการเมนูอาหารมีมีมีมีมี
ข้อมูลสถิติมีมีมีมีมี
จัดการสต๊อกมีมีมีมีมี
จัดการสมาชิกมีมีมีมีมี
จัดการโต๊ะมีมีมีมีมี
ส่งเสริมการขายแบบกลุ่มมีมีมีมีมี
จัดการบัญชีมีมีมีมีมี
จัดการแฟรนไชส์ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีมี
สนับสนุนหลังการขาย
ศูนย์ช่วยเหลือมีมีมีมีมี
ช่วยเหลือออนไลน์มีมีมีมีมี

เวลาช่วยเหลือ

9:00-22:00

มีมีมีมีมี